Münafiqin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də nə qədər özünü güclü göstərməyə çalışsa da, ən kiçik bir hadisədə belə dərhal ümidsizliyə və pessimizmə qapılmasıdır. Ancaq özünü digər insanlara bu şəkildə tanıtmır. Çox güclü imana sahib olduğunu, nə olursa olsun doğru yoldan sapmayacağına, hər şərtdə Allah'ın rizasını axtaracağına, hər işində Allah'a təvəkkül edəcəyinə dair vədlər verir. Lakin bütün bunlar yalnız sözlərində qalır, anladıqları ilə real həyatda qarşılaşdıqda verdiyi reaksiyalar tam fərqli olur. Nəfsi ilə zidd olan ən kiçik bir mövzuda dərhal zəiflik göstərməyə başlayır. Allah'ın dəstəyinin, köməyinin, hər şeyin üzərindəki idarəsinin, hər şeyi xeyirlə yaratdığının şüurunda deyil. Allah bir ayədə münafiqlərin bu vəziyyətin belə açıqlayır:

...(Cihada) qəti əmr verildiyi zaman Allah'a sadiq qalsaydılar, əlbəttə ki, onlar üçün daha yaxşı olardı.
(Muhəmməd surəsi, 21)

Həqiqətən də münafiqlər xarici görünüşləri ilə möminlərə çox bənzəmələrinə baxmayaraq, əsl xarakterləri, dinlə bağlı düşüncələri ilə inkarçılarla bir çox ortaq yönə sahibdirlər. Belə ki, çətinlik anlarındakı reaksiyalarında da möminlərlə tam zidd bir ruh halı içində olduqlarını sübut edirlər. Məsələn, bir xəstəlik anında asanlıqla Allah'a üsyan edib ümidlərini kəsir və təvəkkülsüzlük edə bilirlər. Halbuki, Allah kafirlərdən başqasının Allah'dan ümid kəsməyəcəyini bir ayədə belə bildirir:

... Kafirlərdən başqa heç kim Allah'ın rəhmətindən ümidini üzməz.
(Yusuf surəsi, 87)

Bununla birlikdə Allah bir rəhmət olaraq möminlərin imtahanını asanlaşdırmışdır. Lakin bu asanlıq yalnız səmimi iman gətirənlər üçündür. Səmimiyyətlə Allah'a təslim olan bir Müsəlman Allah'ın yaratdığı görünüşlərin davamlı dəyişməsini ibrətlə, həyəcanla, şükrlə, təvəkküllə izləyir. Bunun qarşılığında münafiqlər üçün isə qorxu, narahatlıq, səbirsizlik, narahatlıq vardır. Şeytanın təsirində olduqlarına görə, münafiqlər qarşılaşdıqları çətinliklərin qədər xaricində, Allah'ın rəhməti, məlumatı xaricində inkişaf etdiyini zənn edirlər. "Kaş ki, belə etməsəydim", "çatışmazlıq oldu", "bu şəkildə etməsəydim bu olmazdı" tərzində söylədikləri ifadələrdən, hər hadisənin qədərdə ən xeyirli şəkildə yaradıldığından qafil olduqları aydın olur. Halbuki, Allah möminlər üçün qüsursuz bir qədər yaratmışdır. Hər hadisə hikmət və xeyirlə yaradılmışdır və möminə yaraşan da oradakı hikməti anlamağa çalışaraq qədərdəki planın gözəlliyini görüb sevinc duymaqdır.